สมัครสมาชิก
กฎการใช้งานเว็บไซต์สำหรับสมาชิกทั่วไป(ลงวันที่ 13/9/2566)

โปรดทราบว่าเมื่อท่านได้ทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ที่ได้รับสถานะ“สมาชิก”ถือว่าท่านได้ยอมรับพันธสัญญาด้านล่างนี้และจะปฏิบัติตามพันธสัญญาดังกล่าวโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น

1.ห้ามก่อกวน สร้างความขัดแย้งในกลุ่ม ยุยง ปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกในสมาชิกด้วยกันเอง
1.1 กรณีที่หาข้อสรุปไม่ได้ “ผู้ดูแล” มีสิทธิ์ในการตัดสินใจแทนได้โดยชอบ(รวมถึงใน Discord ด้วยเช่นกัน)
2.การเผยแพร่เนื้อหาใดๆขอให้เป็นไปตามที่เจ้าของผลงานนั้นได้กำหนด(ไม่เเน่ใจโปรดถาม)
2.1 โปรดให้เครดิตกับเจ้าของผลงานหากนำไปเผยแพร่ต่อในช่องทางอื่น
2.2 การนำไปหากำไรควรรู้จักคำว่า "เเบ่ง"
2.3 สำหรับเหล่าสมาชิกพิเศษอาจมีการกำหนดขอบเขตเพิ่มเติมในพันธสัญญาพิเศษที่แตกต่างออกไป*
3.สื่อเชิญชวนด้านโฆษณา สินค้า หรือ 18+ หากไม่ได้รับอนุญาตจะมีผลให้การเป็นสมาชิกสิ้นสุดลงทันที
4.เจ้าของผลงาน(ทั้งทางตรงและทางอ้อม)มีสิทธิ์ในการ ลบ หยุดเผยเเพร่ ได้โดยไม่มีกฎใดๆผูกมัด ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
5.บอท=แบน
6.โซน DDL นั้นมีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานในเว็บ rafasu เท่านั้นเเละไม่อนุญาติให้นำไปใช้ภายนอก ไม่ว่าทางใดทั้งสิ้น
6.1 การให้บริการของโซน DDL อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบ
7.เนื้อหาที่เป็นส่วนเว็บไซต์ของ rafasu นั้นเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล ไม่อนุญาตให้ แก้ไข ดัดแปลง คัดลอก ใดๆทั้งสิ้น
8.จะยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ค่ายซับนั้นได้กำหนดไว้(ตามเเต่ละค่าย/ผลงาน หากมี) เพื่อความสบายใจในการเผยเเพร่
8.1 เงื่อนไขที่กำหนดจากทางค่ายนั้น หากมีการละเมิดจะมีการหารือเเละกำหนดบทลงโทษตามสมควร
9.การทำธุรกรรมใดๆที่ได้กระทำผ่านเว็บไซต์ rafasu นั้นจะถือว่าท่านได้กระทำไปโดยความสมัครใจเเละจะไม่มีสิทธิ์ในการขอคืนเงิน
9.1 เเต้ม/โปรโมชั่น/สิทธิพิเศษ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทาง rafasu กับทางค่ายนั้นๆ ได้กำหนด*

พันธสัญญาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในภายหลังตามความเหมาะสมซึ่งจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง
สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการอยู่ร่วมกันที่ rafasu!
ข้าพเจ้าขอสาบานต่อพันธสัญญา

ACCIENTE!