Tsuki to Laika to Nosferatu 1st Season

Tsuki to Laika to Nosferatu 1st Season

ประเภท : Series

ฉาย : Fall 2021

เรื่องย่อ : ในโลกที่ยังไม่เคยมีการสำรวจอวกาศ ช่วงปี 1960 สองประเทศมีการแข่งขันเทคโนโลยีสำรวจอวกาศ ถึงจะเคยส่งสุนัขขึ้นอวกาศได้แต่เกิดข้อผิดพลาด จนมีโปรเจกต์ที่จะส่งแวมไพร์เผ่าพันธุ์ที่ถูกมองว่าต้องคำสาปไปแทน เรื่องราวของ เรฟ หนุ่มนักบินอวกาศฝึกหัดที่ได้รับหน้าที่ฝึก อิริน่า แวมไพร์สาว ที่ถูกปฎิบัติเสมือนเป็นสิ่งของเพื่อให้เป็นตัวตายตัวแทนในการสำรวจอวกาศครั้งต่อไป

Demon Emperor


ประเภทไฟล์ : Hard Subtitle

คุณสมบัติทางด้านไฟล์ซับ : -

คุณสมบัติทางด้านวิดีโอ : H.265 10-bit 1920x1080

คุณสมบัติทางด้านเสียง : FLAC 2.0

ชื่อไฟล์ : [Demon Emperor] Tsuki to Laika to Nosferatu 1st Season - 1 (Hard Subtitle 1920x1080 FLAC 2.0).mkv

อัปเดตล่าสุด : 14 เม.ย. 2567 14:49 น.

ขนาดไฟล์ : 1.6 GB

หมายเหตุ : กรุณาอย่านำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือแจกจ่ายที่อื่นนะครับ

ชื่อไฟล์ : [Demon Emperor] Tsuki to Laika to Nosferatu 1st Season - 2 (Hard Subtitle 1920x1080 FLAC 2.0).mkv

อัปเดตล่าสุด : 14 เม.ย. 2567 14:55 น.

ขนาดไฟล์ : 1.62 GB

หมายเหตุ : กรุณาอย่านำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือแจกจ่ายที่อื่นนะครับ

ชื่อไฟล์ : [Demon Emperor] Tsuki to Laika to Nosferatu 1st Season - 3 (Hard Subtitle 1920x1080 FLAC 2.0).mkv

อัปเดตล่าสุด : 14 เม.ย. 2567 14:59 น.

ขนาดไฟล์ : 1.62 GB

หมายเหตุ : กรุณาอย่านำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือแจกจ่ายที่อื่นนะครับ

ชื่อไฟล์ : [Demon Emperor] Tsuki to Laika to Nosferatu 1st Season - 4 (Hard Subtitle 1920x1080 FLAC 2.0).mkv

อัปเดตล่าสุด : 14 เม.ย. 2567 15:02 น.

ขนาดไฟล์ : 1.61 GB

หมายเหตุ : กรุณาอย่านำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือแจกจ่ายที่อื่นนะครับ

ชื่อไฟล์ : [Demon Emperor] Tsuki to Laika to Nosferatu 1st Season - 5 (Hard Subtitle 1920x1080 FLAC 2.0).mkv

อัปเดตล่าสุด : 14 เม.ย. 2567 15:06 น.

ขนาดไฟล์ : 1.64 GB

หมายเหตุ : กรุณาอย่านำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือแจกจ่ายที่อื่นนะครับ

ชื่อไฟล์ : [Demon Emperor] Tsuki to Laika to Nosferatu 1st Season - 6 (Hard Subtitle 1920x1080 FLAC 2.0).mkv

อัปเดตล่าสุด : 14 เม.ย. 2567 15:09 น.

ขนาดไฟล์ : 1.62 GB

หมายเหตุ : กรุณาอย่านำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือแจกจ่ายที่อื่นนะครับ

ชื่อไฟล์ : [Demon Emperor] Tsuki to Laika to Nosferatu 1st Season - 7 (Hard Subtitle 1920x1080 FLAC 2.0).mkv

อัปเดตล่าสุด : 14 เม.ย. 2567 15:13 น.

ขนาดไฟล์ : 1.64 GB

หมายเหตุ : กรุณาอย่านำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือแจกจ่ายที่อื่นนะครับ

ชื่อไฟล์ : [Demon Emperor] Tsuki to Laika to Nosferatu 1st Season - 8 (Hard Subtitle 1920x1080 FLAC 2.0).mkv

อัปเดตล่าสุด : 14 เม.ย. 2567 15:16 น.

ขนาดไฟล์ : 1.61 GB

หมายเหตุ : กรุณาอย่านำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือแจกจ่ายที่อื่นนะครับ

ชื่อไฟล์ : [Demon Emperor] Tsuki to Laika to Nosferatu 1st Season - 9 (Hard Subtitle 1920x1080 FLAC 2.0).mkv

อัปเดตล่าสุด : 14 เม.ย. 2567 15:23 น.

ขนาดไฟล์ : 1.61 GB

หมายเหตุ : กรุณาอย่านำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือแจกจ่ายที่อื่นนะครับ

ชื่อไฟล์ : [Demon Emperor] Tsuki to Laika to Nosferatu 1st Season - 10 (Hard Subtitle 1920x1080 FLAC 2.0).mkv

อัปเดตล่าสุด : 14 เม.ย. 2567 15:30 น.

ขนาดไฟล์ : 1.63 GB

หมายเหตุ : กรุณาอย่านำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือแจกจ่ายที่อื่นนะครับ

ชื่อไฟล์ : [Demon Emperor] Tsuki to Laika to Nosferatu 1st Season - 11 (Hard Subtitle 1920x1080 FLAC 2.0).mkv

อัปเดตล่าสุด : 14 เม.ย. 2567 15:37 น.

ขนาดไฟล์ : 1.61 GB

หมายเหตุ : กรุณาอย่านำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือแจกจ่ายที่อื่นนะครับ

ชื่อไฟล์ : [Demon Emperor] Tsuki to Laika to Nosferatu 1st Season - 12 (Hard Subtitle 1920x1080 FLAC 2.0).mkv

อัปเดตล่าสุด : 14 เม.ย. 2567 16:07 น.

ขนาดไฟล์ : 1.59 GB

หมายเหตุ : กรุณาอย่านำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือแจกจ่ายที่อื่นนะครับ